About us

Het Italiaanse woord Tagliente  staat voor scherp en snijvlak.  Kort samengevat is dat wie wij zijn.  We opereren op het scherpst van de snede, op het het snijvlak van markt en overheid,  publiek en privaat, strategie en uitvoering,  regulering en liberalisering.

Wij zijn een adviesbureau op het gebied van strategisch advies en implementatie.  We richten ons primair op de zorg, we opereren nationaal en internationaal.  We zijn behalve in Nederland ook actief in andere Europese en Centraal-Aziatische landen (Balkan-landen, Moldavië, Kazachstan, , Malta, Georgië, Portugal en Griekenland)  vaak in opdracht van internationale organisaties zoals de Worldbank en de WHO.

Wat ons bijzonder maakt is dat wij in ons denken en doen graag onorthodox te werk gaan en buiten de gebaande paden treden.  Dat leidt in eerste instantie vaak bij de opdrachtgever tot verwarring en discussie maar ook tot een nieuwe dynamiek met creativiteit en plezier.

Wij geloven in de kracht van de eenvoud. We beschikken over de vaardigheid om analytisch snel tot de kern van een complex vraagstuk te komen en vervolgens begrijpelijke en goed uitlegbare oplossingen aan te reiken.  Met deze resultaatgerichte aanpak zijn wij in staat e mensen doorgaans goed mee te krijgen.

Den Haag

Wij weten met onze kennis en werkervaring hoe de Ministeries en instanties zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Zorginstituut Nederland (ZIN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken en denken.   Daarmee kunnen we zorgaanbieders, verzekeraars, de farmaceutische industrie helpen hun strategie vorm te geven.

Wij zijn een kritische en creatieve gesprekspartner van het bestuur en maken tegelijkertijd de vertaalslag naar de organisatie en de praktijk.  Kortom de linking pin tussen het bestuur en de organisatie.