Heine van Wieren

Heine van Wieren heeft meer dan 25 jaar werkervaring  in sectoren op het snijvlak van het publieke en private domein zoals energie, milieu, luchtvaart en de zorg.  Kenmerkend voor zijn aanpak is om gedurfde en vernieuwende ideeën aan te dragen en te implementeren.

Na zijn studie Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij gestart bij het Ministerie van Economische Zaken  waar hij veel ervaring heeft opgedaan met het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses en vraagstukken over marktordening en privatisering.  

Met de oprichting van de Dienst Toezicht Energie (DTe) werd hij als projectleider in 2001 verantwoordelijk voor het vaststellen van de energietarieven en later bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) strategisch adviseur. Beide organisaties zijn opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  In 2006 is hij overgestapt naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waar hij nauw betrokken was bij de bekostiging en transities in de GGZ, Medische Zorg en Farmacie. Zijn laatste functie bij de NZa was plaatsvervangend directeur Zorgmarkten Cure.  In 2015 heeft hij Tagliente opgericht. Vanaf 2017 doet hij dat samen met Ilaria waardoor de internationale portefeuille sterk is uitgebreid.

LinkedIn | Heine van Wieren