Interim Management

Tagliente wordt regelmatig gevraagd voor interim management. We hebben namelijk veel kennis van de zorg, ervaring met project- en lijnmanagement, een groot netwerk in de zorg en een antenne voor de politieke en bestuurlijke omgeving.

Deze interim opdrachten voeren wij uit bij (lokale) overheden, kennisinstituten, toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wij begrijpen als geen ander de complexiteit van de opgave en weten deze te vertalen naar een uitvoerbaar programma of projectplan. We stellen daarbij scherpe prioriteiten en betrekken  uw organisatie en medewerkers volop bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. We hebben interim opdrachten uitgevoerd bij het Zorginstituut, Trimbos, Ministerie van VWS, de Nationale Hoorstichting, gemeente Woerden en het Zorgnetwerk Antibioticaresistente Utrecht.

Heine wordt specifiek vaak gevraagd als interim bestuurssecretaris daar waar een organisatie tegelijk met verschillende complexe vraagstukken te maken heeft. In die rol is hij een kritische sparringpartner voor de bestuurder(s) en komt met creatieve oplossingsrichtingen. In de periode 2021 -23 was hij interim bestuurssecretaris bij Kwintes en het samenwerkingsverband SMO Breda, Vrouwenopvang Safegroup en Veilig Thuis West-Brabant.

Bij opdrachten treft u een overzicht aan