Adviesopdrachten

 • Toekomstvisie Team Infectiepreventie (GGD Hart voor Brabant, 2021)
  Het team infectiepreventie van de GGD HvB geholpen om een start te maken met een toekomstvisie rekening houdend met de schaarste aan deskundigen infectiepreventie en de wens vanuit de directie het accent van de inzet te verleggen naar de publieke gezondheid.
 • Productiviteit in de curatieve geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (2017)
  In dit onderzoek heeft Tagliente bijgedragen aan de analyse van de materiële kosten van vrijgevestigde behandelaars in de GGZ en aan de meting van de productiviteit in de curatieve GGZ en de forensische zorg. Tagliente heeft voor Ecorys Nederland (hoofdaannemer) een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Opdrachtgever was de Nederlandse Zorgautoriteit .
 • Pilots bekostiging zorgnetwerken Antibioticaresistentie (2016)
  Antibioticaresistentie  vormt  in toenemende mate een dreiging voor de gezondheid van de bevolking. Steeds bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica, RIVM animatie. De Minister van VWS heeft in juni 2015 een aanpak antibioticaresistentie aangekondigd  (Aanpak ABR) en in 2016 is een Kamerbrief verschenen over de voortgang ABR (Kamerbrief juli 2016). Als projectsecretaris van de werkgroep bekostiging antibioticaresistente heeft Tagliente  advies opgesteld over de taakinvulling en financiering van 10 zorgnetwerken in Nederland waar alle betrokken partijen in participeren.
 • Toezichtsvisie Speelautomaten (nov 2015 – jan 2016)
  Tagliente heeft de Kansspelautoriteit ondersteund met het opstellen van een toezichtsvisie speelautomaten om gokverslaving tegen te gaan. Deze automaten staan opgesteld in speelhallen, casino’s en in de horeca.  De toezichtsstrategie resulteert in een advies met aanbevelingen over de modernisering van de regelgeving en het toezicht op de speelautomaten,  het Speelautomatenbesluit.
 • Zorginstituut Nederland “Evaluatie Standpunt Continue Glucose Monitoring (2016)
  Als projectleider heeft Ilaria Mosca (destijds werkzaam bij Ecorys Nederland) het Standpunt Continue Glucose Monitoring geëvalueerd in opdracht voor het Zorginstituut Nederland. Het Standpunt is in 2010 uitgebracht voor drie patiëntengroepen met diabetes. Er zijn interviews gehouden met vijf zorgverzekeraars, tien zorgaanbieders en vier andere organisaties, en er zijn analyses verricht van DIS- (DBC Informatiesysteem) en GIP-gegevens.