Covid-19

Covid-19 heeft veel impact op het zorgstelsel. De acute financiering moet worden geregeld om de continuïteit van zorg te borgen  en alle extra kosten die gepaard gaan met deze pandemie.  

Ook zal als gevolg van  Covid-19 het zorgstelsel kritisch tegen het licht worden gehouden, is de marktwerking doorgeslagen of zijn het juist de overheidsinterventie die ervoor zorgen dat het zorgstelsel in Nederland niet toegerust was om snel in te kunnen spelen bij een dergelijke pandemie.  Opvallend is immers dat niet alleen de IC capaciteit in Duitsland veel hoger ligt (willingness to pay) maar ook de testcapaciteit waar Nederland ver achter de feiten aanliep. 

Het  Zorginstituut  heeft Tagliente ingehuurd om ondersteuning te bieden bij de complexe afrekening en verantwoording bij zorgverzekeraars omtrent  de Corona-kosten.