Heine van Wieren

Heine van Wieren heeft meer dan 20 jaar werkervaring  in sectoren op het snijvlak van het publieke en private domein zoals energie, milieu, luchtvaart en de zorg.  Kenmerkend voor zijn benadering is om gedurfde en vernieuwende ideeën aan te dragen en die ook met resultaat ter hand te nemen.

Na zijn studie Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij gestart als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken  waar hij veel ervaring heeft opgedaan met het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses en vraagstukken over marktordening en privatisering.  Als secretaris was hij  nauw betrokken bij de rapportages van de Commissie Wolfson (uitbreiding luchthaven Schiphol) en de Commissie Cohen (Markt en Overheid, oneerlijke concurrentie door overheidsdiensten).

Met de oprichting van de Dienst Toezicht Energie (DTe) werd hij als projectleider in 2001 verantwoordelijk voor het vaststellen van de energietarieven en later bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) strategisch adviseur. Beide organisaties zijn nu opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  In 2006 is hij overgestapt naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om als programma- en later als lijnmanager transities te begeleiden in diverse zorgsectoren waaronder ziekenhuizen, GGZ en de farmacie. Zijn laatste functie bij de NZa was plaatsvervangend directeur van Zorgmarkten Cure. In 2015 heeft hij Tagliente opgericht.   LinkedIn-profiel van Heine van Wieren weergeven Profiel van Heine van Wieren weergeven  

Na verschillende adviestrajecten en interim-functies is hij in 2019 gestart als coördinator van het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Utrecht.  Daarnaast is hij betrokken bij het Netherlands Antibiotic Development Platform (nadp.nl).  Het NADP bevordert R&D van nieuwe antibiotica en alternatieven.