Advies

Wij adviseren (lokale) overheden, toezichthouders,  brancheorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over complexe vraagstukken op het gebied van financiering en bekostiging, governance, conctractering, netwerkvorming, marktordening en mededinging.

We hebben specifieke interesse in de markttoelating van medicijnen (en medische hulpmiddelen) in het verzekerde pakket. We kunnen farmaceutische bedrijven helpen het Nederlandse systeem beter te begrijpen, wanneer een medicijn in de sluis komt en met wie de onderhandelingen worden gevoerd. . 

Onder portfolio staan diverse opgeleverde adviesopdrachten waarbij u een indruk krijgt van de expertise die wij leveren.