Advies

Wij adviseren (lokale) overheden, toezichthouders,  brancheorganisaties en bedrijven over complexe vraagstukken die spelen in transitiemarkten en in het bijzonder de zorg.

 • Transities

  De zorg kent vele transities in de vorm decentralisaties en verschuivingen op het spectrum overheid-markt.  De transities vertalen zich in een uitbreiding van de rol en taken van gemeenten en zorgverzekeraars.  Transities gaan vaak samen met een al ingeboekte bezuinigingsopgave. Transities vergen om verschillende redenen veel van alle betrokken partijen.  Inhoudelijk moet de regelgeving en bekostigingsmethodiek eigen worden gemaakt,  nieuwe onzekerheden ontstaan vanwege bezuinigingen en het contracteren en dit alles samen met stakeholdersmanagement vraagt soms om een cultuuromslag binnen de eigen organisatie.

 • Bekostiging en financiering

  De financiering van de zorg kent vele gedaantes, van een vast budget naar prestatie- en resultaatbekostiging. Iedere methodiek heeft zijn merites maar ook zijn beperkingen. Wij adviseren u voor een specifieke sector over de meest gewenste bekostigingsmethodiek en helpen u bij de invoering hiervan.   Wij kunnen aan de andere kant  zorgorganisaties ondersteunen die te maken krijgen met een nieuwe bekostigingsmethodiek.  Wij begrijpen de complexiteit van de bekostiging en zijn in staat deze voor de organisatie te vertalen naar een pragmatische invoering.Wij hebben ervaring met het invoeren van DBC’s  in de GGZ,  Integrale tarieven in de Medisch Specialistische Zorg (ziekenhuizen),  vrije tarieven voor apothekers,  beschikbaarheidsvergoedingen voor spoedeisende hulp, traumazorg, donortransplantatie, medische vervolgopleidingen, etc.

 • Mededinging en toezicht

  De introductie van marktwerking in de zorg biedt veel vrijheid en kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. Wij adviseren u over de juiste strategie en kunnen u ook ondersteunen in uw contact met de toezichthouders.
  We hebben van binnenuit ervaring met de reikwijdte en duiding van de Mededingingswet, we weten snel welke afspraken tussen organisaties wel en niet geoorloofd zijn of  tot hoever een brancheorganisatie kan gaan met haar aanbevelingen.   De wetgeving is niet zwart-wit en met enige creativiteit is vaak meer mogelijk dan in eerste instantie denkbaar.Wij hebben daarnaast ervaring met fusietrajecten en welke maatregelen afdoende zijn (de zogenaamde remedies) om een fusie goedgekeurd te krijgen.

 • Contracteren

  In het zorgstelsel is het contracteren van zorg door verzekeraars en gemeenten een essentieel element.  De discussie over het afschaffen van artikel 13, vrijheid van artsenkeuze,  benadrukt het gewicht van het  contracteren in het zorgstelsel.
  Zorgverleners lijken zonder een contract nauwelijks hun zorg tegen een vergoeding aanbieden.  Zorgverzekeraars willen vooraf  zekerheid over hun  totale verwachte schadelast en garantie over kwaliteit van de zorgverleners.Wij kennen het onderhandelingsspel en de belangen die spelen bij alle betrokkenen.  Wij  kunnen u helpen bij uw positionering en onderhandelingsstrategie.