Advies

Wij adviseren (lokale) overheden, toezichthouders,  brancheorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over complexe vraagstukken op het gebied van financiering en bekostiging, markttoelating en het verzekerde pakket (medicijnen en medische hulpmiddelen), governance, conctractering, netwerkvorming, marktordening en mededinging.

Onder portfolio staan diverse opgeleverde adviesopdrachten waarbij u een indruk krijgt van de expertise die wij leveren.