Wie wij zijn

Het Italiaanse woord Tagliente  staat voor scherp en snijvlak.  Kort samengevat is dat wie wij zijn.  We opereren op het scherpst van de snede, op het het snijvlak van markt en overheid,  publiek en privaat, strategie en uitvoering,  regulering en liberalisering.

Wij zijn een jong adviesbureau op het gebied van strategisch advies en implementatie.  We richten ons primair op de zorg maar onze kennis en ervaring sluit ook aan bij vraagstukken in andere markten.  We opereren internationaal.  We zijn behalve in Nederland ook actief in andere Europese en Centraal-Aziatische landen (Moldavië, Kazachstan, Montenegro, Noord-Macedonië, Malta, Georgië, Portugal en Griekenland)  vaak in opdracht van internationale organisaties.

Wat ons bijzonder maakt is dat wij in ons denken en doen graag onorthodox te werk gaan en buiten de gebaande paden treden.  Dat leidt in eerste instantie vaak bij de opdrachtgever tot verwarring en discussie maar ook tot een nieuwe dynamiek met creativiteit en plezier.

Wij geloven in de kracht van de eenvoud. We beschikken over de vaardigheid om analytisch snel tot de kern van een complex vraagstuk te komen en vervolgens begrijpelijke en goed uitlegbare oplossingen aan te reiken.  Met deze resultaatgerichte aanpak zijn wij in staat e mensen doorgaans goed mee te krijgen.

Wij weten met onze kennis en werkervaring hoe belangrijke instanties in Nederland zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Zorginstituut Nederland (ZIN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),  Ministerie van VWS, V&J, EZ  werken en denken.   Daarmee kunnen we zorgaanbieders, verzekeraars  en farmaceutische industrie helpen hun strategie vorm te geven.

Wij zijn een kritische en creatieve gesprekspartner van het bestuur en maken tegelijkertijd de vertaalslag naar de organisatie en de praktijk.  Kortom de linking pin tussen het bestuur en de organisatie.