Portfolio

Artikelen 

 • Heine van Wieren heeft samen met Johan Visser van Equalis oktober 2018 een blog gepubliceerd voor Zorgvisie over een betere selectie van geneesmiddelen in de sluis zie sluisgeneesmiddelen

Interim Management

 •  Projectmanager Risicoverevening Zorginstituut
  Sinds januari 2020 is Heine van Wieren projectmanager Risicoverevening bij het Zorginstituut Nederland.  Het kwaliteitsproces moet strakker worden georganiseerd, stakeholders structureel betrekken en de gezagspositie kan sterker waar het Zorginstituut een signaleren en adviserende rol afdwingt.
 • International Projectmanager Trimbos (2018 -2019)
  Ilaria Mosca was in 2018-2019 international projectmanager bij Trimbos. Het gaat daarbij om het internationale project Moldavië. Trimbos voert met haar GGZ-expertise een grote opdracht uit.  Trimbos heeft een team werkzaam in Moldavië en een team in Nederland. Ilaria stuurt het Nederlandse team aan en zij zorgt voor stroomlijning met het team in Moldavië waar Ilaria regelmatig op werkbezoek is.
 • Projectleider Taskforces  bij de gemeente Woerden  (2018)
  De gemeente http://www.woerden.nl heeft een vijftal Taskforces ingesteld die de financiële knelpunten in kaart moeten brengen en een strategisch keuzepallet voor de gemeenteraad.  De vijf domeinen zijn Onderwijshuisvesting, Sociaal Domein, IBOR, Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling.  Heine van Wieren had als opdracht ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt geleverd en dat er een consistent en reëel stuk komt voor de nieuwe gemeenteraad.
 • Directeur a.i. Nationale Hoorstichting (2016 – 2017)
  Heine van Wieren is ruim 2 jaar verbonden geweest aan de Nationale Hoorstichting  http://www.hoorstichting.nl  waarvan 1,5 jaar als directeur a.i.
  Heine heeft de organisatie verder geprofessionaliseerd,  personeelsbeleid opgesteld en geïmplementeerd en nieuwe strategisch koerst doorgevoerd resulterend in een fusie met  http://www.veiligheid.nl per 1 januari 2018.  Het fusietraject heb ik in 2017 nauwgezet begeleid vanuit de Hoorstichting.
  De Hoorstichting wil in een vroeg stadium gehoorschade voorkomen.  Zij doet dat door gericht jongeren te benaderen via het onderwijs, GGD en in hun vrije tijd bijvoorbeeld tijdens het uitgaan en het aanbieden van de Oorcheck.

Advies

 • Productiviteit in de curatieve geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (2017)
 • In dit onderzoek heeft Tagliente bijgedragen aan de analyse van de materiële kosten van vrijgevestigde behandelaars in de GGZ en aan de meting van de productiviteit in de curatieve GGZ en de forensische zorg. Tagliente heeft voor Ecorys Nederland (hoofdaannemer) een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Opdrachtgever was de Nederlandse Zorgautoriteit geweest.
 • Pilots bekostiging zorgnetwerken Antibioticaresistentie (2016)
  Antibioticaresistentie  vormt  in toenemende mate een dreiging voor de gezondheid van de bevolking. Steeds bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica, RIVM animatie. De Minister van VWS heeft in juni 2015 een aanpak antibioticaresistentie aangekondigd  (Aanpak ABR) en in 2016 is een Kamerbrief verschenen over de voortgang ABR (Kamerbrief juli 2016).
  Als projectsecretaris van de werkgroep bekostiging antibioticaresistente heeft Tagliente  advies opgesteld over de taakinvulling en financiering van 10 zorgnetwerken in Nederland waar alle betrokken partijen in participeren.
 • Toezichtsvisie Speelautomaten (nov 2015 – jan 2016)
  Tagliente ondersteunt de Kansspelautoriteit met het opstellen van een toezichtsvisie speelautomaten om gokverslaving tegen te gaan. Deze automaten staan opgesteld in speelhallen, casino’s en in de horeca.  De toezichtsstrategie resulteert in een advies met aanbevelingen over de modernisering van de regelgeving en het toezicht op de speelautomaten,  het Speelautomatenbesluit.
 • Zorginstituut Nederland “Evaluatie Standpunt Continue Glucose Monitoring (2016)
 • Als projectleider heeft Ilaria Mosca (destijds werkzaam bij Ecorys Nederland) het Standpunt Continue Glucose Monitoring geëvalueerd in opdracht voor het Zorginstituut Nederland. Het Standpunt is in 2010 uitgebracht voor drie patiëntengroepen met diabetes. Er zijn interviews gehouden met vijf zorgverzekeraars, tien zorgaanbieders en vier andere organisaties, en er zijn analyses verricht van DIS- (DBC Informatiesysteem) en GIP-gegevens.

       Internationaal  

Zie voor afgeronde projecten bij international